Welkom

Het Huygens college is een kleine school voor vmbo-onderwijs met de sector economie. Zorg en welzijn wordt ook aangeboden in de theoretische leerweg. Daarnaast bieden wij ook de ict-route aan als specialisatie. De school werkt aan de vernieuwingen in het vmbo onderwijs en zorgt ervoor dat leerlingen kunnen kiezen uit een breed en uitdagend onderwijsaanbod. Dit aanbod is breder dan alleen de sector economie.
Met 500 leerlingen zijn we groot genoeg om een goed en gevarieerd lesprogramma aan te bieden. Maar zeker ook klein genoeg zodat iedereen elkaar kent. En dat geeft een veilig gevoel.

Agenda overzicht

 • 16 juli: Zomervakantie

  Wij wensen alle leerlingen en hun familie een hele fijne zomervakantie toe.

  Op woensdag 31 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.

Nieuwsoverzicht

 • ICT-Helpdesk ook na de zomer

  De ICT-Helpdesk zal vanaf september weer aan de slag gaan in buurthuis De Klinker. Tot maart 2017 zullen vierdejaars eenmaal per week de helpdeskactiviteiten verzorgen. Vanaf januari 2017 gaan ook derdejaars leerlingen beginnen met de helpdesk. Bezoekers krijgen gratis advies bij problemen met o.a. smartphones, iPads en laptops. Ook is er ondersteuning voor de bezoekers die meer willen leren over het gebruik van allerlei computerprogramma's en apps. De openingstijden van de helpdesk worden begin september bekend gemaakt. Klik op de titel voor het promotiefilmpje.
 • Huygens College verlaat het Mentrumgebouw

  Sinds 2010 heeft de school gebruik gemaakt van lokalen in het Mentrumgebouw dat naast het hoofdgebouw staat. Het huurcontract is door de eigenaar, woningcorporatie Stadgenoot, met ingang van 30 september 2016 opgezegd. Klik op de titel voor de volledige tekst.
 • Slagingspercentage 98%

  De definitieve uitslag is als volgt: Basis 100% Kader 93% TL 100% Een fantastisch resultaat waar wij met elkaar heel trots op mogen zijn! Iedereen van harte gefeliciteerd.
 • Voorstelling buitenaards succes!

  Na drie maanden intensieve voorbereiding was op 2 juni de voorstelling ‘Snickers in Space’ in jeugdtheater De Krakeling. Eerstejaars leerlingen van het Huygens College schitterden op het toneel. Het enthousiasme was enorm.
 • Schoolwisselaars 2016-2017

  Wil je in het nieuwe schooljaar leerling worden van het Huygens College in leerjaar 2 of 3, dan hebben wij plaatsen vrij in de kaderklassen en de Theoretische Leerweg. Hoe verloopt de aanmeldprocedure? Klik op de titel voor de folder.