Menu

Opleidingsschool

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Het Huygens College is een van de opleidingsscholen voor studenten die een baan in het voortgezet onderwijs ambiëren.

Opleidingsschool voor toekomstige docenten

Het Huygens College is een erkende opleidingsschool voor studenten die een baan in het onderwijs ambiëren. Wij zijn onderdeel van de opleidingsschool De Dam, een samenwerkingsverband van andere Zaam-scholen, ROC-TOP, de Hogeschool van Amsterdam, de Breitner Academie en de Vrije Universiteit. Zie ook www.opleidingsschooldedam.nl.
Studenten die op het Huygens College stage lopen, leren het docentschap in al haar facetten. Bij ons is er veel ruimte voor eigen initiatief en verwachten we van de studenten een pro-actieve houding. Bij ons word je als student betrokken bij het gehele onderwijsproces, dus ervaar je ook de docententaken die niet direct gelieerd zijn aan het les geven, zoals oa. vergaderingen, ouderavonden, studiedagen en het begeleiden bij excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Ook kan er beroep op je worden gedaan voor het geven van steunlessen aan kleine groepjes leerlingen.

Onze school ligt midden in de Helmersbuurt in Amsterdam Oud West en op een paar honderd meter van het Leidseplein. Onze school biedt een uitdagende werkomgeving voor gemotiveerde stagiairs (m/v). We zijn een relatief kleine school, waar je je snel thuis kunt voelen. Meerdere goede oud-stagiairs hebben inmiddels een vaste aanstelling op het Huygens College verworven.

Wil je eventueel stage bij ons komen lopen, stuur dan een gemotiveerde mail naar: stages-hc@huygens-college.nl onder vermelding van "stage en het gewenste vak". Wij hebben plaats voor stagiairs voor met name de vakken: Nederlands, Frans, wiskunde, biologie, economie, maatschappijleer en geschiedenis.

Update: voor het schooljaar 2021-2022 hebben we enkel nog een paar plekken beschikbaar voor 1e jaars. Zie ook de website van De Dam.