Menu

Info voor zij-instromers 2024-2025

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Ben je op zoek naar een andere school? Wij kunnen nog een aantal leerlingen aannemen in leerjaar 2 en 3 (b/k/tl)

Leerjaar 2

Leerjaar 2 hoort bij de onderbouw en je krijgt Nederlands, Engels, wiskunde, Maaklab, beeldende vorming, gym en MVI-junior.

MVI staat voor: Media Vormgeving en ICT. Dit is een profiel in de bovenbouw waar je op onze school voor kan kiezen. Als je dit interessant lijkt, dan kan je alvast wat ervaring opdoen en erachter komen of dit echt wat voor je is. Ook leerlingen die een ander profiel willen kiezen volgen dit vak en worden zo slimmer op de computer. Altijd handig.

In het Maaklab wordt thematisch gewerkt voor de vakken geschiedenis, natuur- en scheikunde, biologie, aardrijkskunde en economie. Vanuit de verschillende invalshoeken van deze vakken wordt een onderwerp onderzocht. Je gaat hiermee aan de slag door veel te doen. Dus je raad het misschien al, hier ga je leren door dingen te maken.

Leerjaar 3

Kader: Je kan kiezen uit het profiel MVI (Media, Vormgeving en ICT) of Economie & Ondernemen.
Theoretisch:
Je kan kiezen uit Economie en Zorg&Welzijn. Wij bieden vanaf volgend jaar de pilot "praktijkgericht programma MVI".

Er zijn maar een paar scholen in Amsterdam die het profiel MVI mogen aanbieden en wij zijn daar een van. Daar zijn we supertrots op. Ook omdat het een heel toekomstgericht vak is waarvoor we fantastische apparatuur in huis hebben. Uiteraard snelle computers zodat je ook zelf een game kan (leren) bouwen, tablets voor iedereen, drones, VR-brillen, plotters, 3d-printers, een fotostudio, filmcamera’s met gimballs, geluid mengpanelen en nog meer. Eigenlijk is het een grote speeltuin waarin je veel zelfstandigheid krijgt en met anderen leert samenwerken.

Er is geen voorkennis nodig. Mocht je twijfelen of dit een goed profiel is voor jou of dat je hiermee een goede vervolgopleiding/beroep in kan vinden, dan ben je van harte welkom om langs te komen en een kijkje te nemen. De docenten willen graag jouw vragen beantwoorden.

Op deze website is meer informatie te vinden over onze school en de profielen.

Een paar linkjes om snel naar meer info te gaan:
Profiel MVI

Profiel Economie & Ondernemen
Schoolgids 2023-2024

Aanmelden

Om uw kind aan te melden, stuurt u een mail naar huygens@huygens-college.nl t.a.v. mevrouw Longfur. U vermeldt in deze mail de naam van uw kind, de huidige school met contactgegevens van de mentor/zorgcoördinator, het huidige leerjaar/niveau en het verwachte leerjaar/niveau voor volgend jaar. Wij nemen dan contact op met de school om het dossier van uw kind op te vragen. Indien wij plek hebben voor uw kind, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.