Menu

PTA bovenbouw

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Programma van Toetsing en Afsluiting 2023-2024

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan alle onderdelen van het schoolexamen per vak en per periode.
Het Examenreglement bevat alle regels en procedures omtrent het Schoolexamen en Centraal Examen.

Examenreglement

Leerjaar 3:
Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Theoretische leerweg

Leerjaar 4:

Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Theoretische leerweg