Ziekte 

Als een kind ziek is, dan dienen ouders of verzorgers dit voor 9.00 uur telefonisch aan school door te geven. Dit geldt voor iedere dag dat het kind niet naar school komt.
Er moet na herstel binnen een week een verzuimbrief worden ingeleverd.
 

Medische afspraken tijdens schooltijd 

Als uw kind naar de tandarts, dokter, ziekenhuis of anders gaat, dan moet vóóraf een verzuimbrief worden opgehaald bij de leerlingbegeleider of leerjaarcoördinator. Leerlingen dienen hierbij bewijs van de tandarts, dokter of andere officiële instantie te tonen.
 

Verzuimprotocol

Als leerlingen te laat komen of zonder opgaaf van reden niet in de les zijn, dan moeten ze zich om acht uur melden of nablijven. Deze afspraken en uitgebreide informatie over verzuim kunt u lezen in het verzuimprotocol.
In Magister kunnen ouders het absentieoverzicht van hun zoon/dochter bekijken.