Verlof kan alleen bij hoge uitzondering en om bijzondere redenen worden verleend.
 
Verlof moet altijd vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de verzuimcoordinator van de school, de heer La Rose.
Verlof aan het begin of het einde van de zomervakantie is niet toegestaan..