Het Huygens College heeft een leerlingenraad. Maandelijks overlegt deze raad met de schoolleiding over praktische zaken en andere onderwerpen die de school aangaan. De leerlingenraad is er voor jullie, bedoeld om meningen en ideeën van jullie te bespreken en wensen en of adviezen door te geven aan de schoolleiding. Naast het organiseren van feesten en speciale activiteiten, zal de leerlingenraad ook enquêtes afnemen over de school. Ook werkt de leerlingenraad mee aan de schoolkrant. De voorzitter en secretaris van de leerlingenraad zitten ook in de locatieraad waarin ook medewerkers van de school en ouders vertegenwoordigd zijn.

Leerlingen die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de heer P. Schütt.