De opbrengstenkaart van de onderwijsinspectie is duidelijk over alle leerwegen van het Huygens College. 
 
- veel leerlingen eindigen op een hoger niveau dan het basisschooladvies ( boven de norm)
- de onderbouwsnelheid is hoog; er zijn weinig leerlingen die doubleren ( boven de norm)
- veel leerlingen behalen hun diploma zonder doubleren ( boven de norm)
- de examencijfers zijn in orde ( boven de norm)
- het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen is gering