logo serious request
Wij, leerlingen van Ondernemen en Recreatie van het Huygens College, doen mee aan de actie van Serious Request. 
 
Al jaren zamelt 3FM met de actie Serious Request geld in voor het Rode Kruis. Dit jaar zamelen zij geld in voor kinderen en jongeren in extreme omstandigheden, zoals oorlogsgebieden, zodat zij naar school kunnen en een toekomst hebben. Wij vinden het belangrijk dat kinderen over de hele wereld, net als wij, aan hun toekomst kunnen bouwen.
 
Om de actie te steunen zamelen wij flessen in. Dit doen wij bij buren, bij familie en in de omgeving van de school. Wij hopen dat u ons ook wilt helpen en flessen voor ons hebt.