cover feb15Deze keer een schoolmagazine dat een breed beeld geeft van de activiteiten op het Huygens.
 
In de visie van de school staat dat we het belangrijk vinden dat elke leerling meer mee krijgt dan alleen een diploma. De middelbare schooltijd is meer dan een optelsom van kennis en vaardigheden. De school leidt de  leerlingen ook op tot zelfbewuste, kritische jonge mensen die in staat zijn hun weg in de maatschappij te vinden door de juiste keuzes te maken in hun verdere (beroeps)leven. Dit schoolmagazine geeft inzicht in wat het Huygens College doet om dit waar te maken.
 
Veel kijk- en leesplezier!