Het Huygens College in vergelijking tot andere Amsterdamse VMBO scholen

Zaterdag 23 november 2013 publiceerde de Volkskrant de resultaten van een onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, waarin hij de schoolprestaties van de middelbare scholen in Nederland beoordeelt en een cijfer geeft. Dit Dronkers-cijfer, op een schaal van 1 tot 10, is een maat hoe de school heeft gepresteerd op onder andere slagingspercentage, hoogte van de eindexamencijfers, verschil tussen schoolcijfer en eindexamencijfer, met welk advies de leerlingen de school zijn begonnen en welk resultaat zij hebben gehaald (boven of onder hun advies).

Klik voor de Dronkerslijst met Amsterdamse VMBO scholen.

De volledige Dronkerslijst van schoolprestaties 2013 is te vinden op de website van de Volkskrant.
Huygens College staat vermeld bij postcode 1054 als Sgs. Amsterdam-Zuid (Huygens).
 
Op de site is ook te zien hoe een beoordelingscijfer tot stand is gekomen.

In 2013 slaagde 100% van de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg, 96% van de kaderleerlingen en 92% van alle TL-leerlingen. Daar zijn we trots op!