Maandag 13 mei is er een schoonmaakactie gehouden door klas 1D. Samen met de reinigingsdienst, enkele docenten en medewerkers van stadsdeel West werd er weer schoongemaakt rond het Huygens College, het WG plein en de Jacob van Lennepkade. De opbrengst bestond uit de nodige vuilniszakken met straatvuil.   

Per abuis is door het stadsdeel een flyer bij buurtbewoners bezorgd waarop een verkeerde datum voor de schoonmaakactie stond namelijk op 16 mei.

De volgende schoonmaakactie is gepland op 30 mei vanaf 13.15 uur.