Op dinsdag 26 februari is de contactgroep van buurtbewoners bijelkaar gekomen voor een eerste overleg op het Huygens College.​ Samen met enkele vertegenwoordigers van het stadsdeel West en de directie van het Huygens College is er teruggekeken naar afgelopen periode en is er ook gesproken over hoe de relatie tussen school en buurt kan worden verbeterd. ​Leden van de contactgroep hebben met meerdere buurtbewoners gesproken en geconstateerd dat er de laatste tijd weinig tot geen overlast is geweest door leerlingen van het Huygens. Belangrijk is dat er nu een document bestaat waarin alle klachten over overlast en afhandeling geregistreerd staan. 

 
Ook zijn er de nodige ideeen aangedragen om zowel leerlingen als buurtbewoners meer met elkaar kennis te laten maken door gezamenlijk enkele activiteiten in de buurt te doen. 
Leerlingen van het Huygens College zullen op 4 maart samen met buurtbewoners en medewerkers van stadsdeel West een schoonmaakactie houden. De komende tijd zullen er regelmatig schoonmaakacties in de buurt worden gehouden en het voorstel is om dit elk schooljaar te doen. Daarnaast zullen ook enkele andere activiteiten die te maken hebben met de maatschappelijke stage in de buurt worden georganiseerd.

​​​​

 

​​