Na het organiseren van het geslaagde schoolfeest in Akhnaton, is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. De laatste keer niet alleen om iets leuks te organiseren maar ook om verschillende schoolzaken te bespreken die beter kunnen binnen en buiten school.

Tijdens de laatste bijeenkomst met de leerlingenraad zijn verschillende ideeën besproken hoe we de relatie tussen school en buurt kunnen verbeteren zoals door bijvoorbeeld de schoonmaakacties samen met medewerkers van het stadsdeel. Pas hebben zelfs buurtbewoners en leerlingen samengewerkt aan een schoonmaakactie.

Naast de schoonmaakactiesacties die gepland zijn op 18/4, 13/5, 30/5, 13/6 en 24/6, zullen ook nog andere acties in stadsdeel West volgen die te maken hebben met maatschappelijke stage.  Zo zal na de zomervakantie gestart worden met een servicedesk digitale vaardigheden (GSM, computers,  tablets, social media) dóór Huygens-leerlingen van de ICT-route vóór de buurt, een ochtend of middag per week. Hopelijk kunnen zij dan gebruik maken van een ruimte in het SBOW gebouw, het gebouw van het bewonersplatform Oud-West aan de eerste Helmersstraat. De Huygensleerlingen hopen dat de school hiermee ook weer positief in het nieuws kan komen. 

Ook werd er gesproken hoe we het op school gezelliger kunnen maken tijdens de pauzes of tussenuren. Zo zal er binnenkort de mogelijkheid zijn om verschillende spelletjes zoals o.a. schaak-,dam- en kaartspelletjes te lenen tijdens tussenuren.

​​​Gedrags- en veiligheidsregels binnen en in de buurt van de school zijn ook nog besproken. De leerlingenraad zal binnenkort aangeven of ze hier nog enkele veranderingen of aanvullingen in willen.

Tijdens de laatste bijeenkomst is ook een voorstel meegegeven aan de leerlingenraad over een gezonde schoolkantine. Veel leerlingen snoepen of snacken te veel en dat begint vaak al ‘s morgens vroeg met een zak chips en een blikje energydrink. Tijdens de lessen DO-IT in de onderbouw is al de nodige aandacht besteed aan het belang van een gezonde voeding maar hopelijk kan ook met de inzet van de leerlingenraad iedereen op school meer bewust worden van een gezonde voeding. Ook met de ouderraad zal dit besproken worden.

De komende tijd zal de leerlingenraad regelmatig bij elkaar komen en zal jullie via de website en Huygens schoolmagazine op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.​

​​