'Wij vinden het belangrijk dat de leerling meer mee krijgt dan alleen een diploma.'

 
Aanvullend op het reguliere lesprogramma biedt het Huygens College de leerlingen verschillende projecten aan. Sommige projecten zijn eenmalig, hier geven we voorbeelden van extra activiteiten die jaarlijks terugkeren. Met uitzondering van de werkdagen zijn hier geen extra kosten aan verbonden. 
 

Sociale vaardigheden

Vreedzame School en Vreedzame wijk: 'De Vreedzame School' beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Het doel is dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap, en open staan voor de verschillen tussen mensen. In de lessen is veel gelegenheid voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Van leerjaar 1 t/m 3 worden de leerlingen door de mentor in dit proces begeleid.
 
Doelstellingen zijn onder andere:
  • Creëren van een respectvolle en veilige lesomgeving
  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
  • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar
  • Openstaan voor verschillen tussen elkaar
Het project 'De Vreedzame Wijk' komt voort uit 'De Vreedzame School'. Kinderen krijgen hierbij allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Samen met enkele leerlingen van andere scholen in Oud-West wordt er overlegd hoe de wijk er beter uit kan zien. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.  Het Huygens College is sinds 2014 met de projecten 'De Vreedzame School en Wijk' bezig.
 
Wij! The Future!: Deze trainingen voor leerjaar 2 gaan over burgerschap en bereiden de leerllingen voor op hun Maatschappelijke Stage. In de zes weken voorafgaand aan deze stage zoeken de leerlingen antwoorden op vragen als: Wat is nou eigenlijk een maatschappelijke stage? Wat zijn mijn kwaliteiten en interesses? Welke afspraken vind ik prettig op mijn stage? Hoe moet ik mijzelf presenteren?
 
Overig: Het Huygens College ontvangt in lessen gastsprekers over onderwerpen als leerplicht, preventie en psychische gezondheid. In leerjaar 2 worden een serie workshops In het rooster staat een mentoruur waarin de mentor met de klas allerlei zaken die spelen bespreekt.
 

Educatieve projecten

Jongeren Persbureau
ICT-Helpdesk
Taaldorp
Bezoek Tweede Kamer
Uitwisseling andere scholen
 

Arbeidsmarkt

Tijdens Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) onderzoeken leerlingen welke kwaliteiten en interesses ze hebben om een keuze te kunnen maken voor vervolgopleiding(en) en beroep. In de onderbouw gaan de leerlingen in de lessen Praktische Sectororiëntatie (PSO) zelf aan de slag binnen een bepaalde sector. Ze gaan bijvoorbeeld iets bouwen in de lessen techniek en ze ontwikkelen een programma voor toeristen in de lessen over recreatie. In de bovenbouw krijgen de leerlingen in de keuzevakken Commercie, Recreatie en Fashion de gelegenheid zich breder te oriënteren.
projecten2
 
In leerjaar 3 zijn er trainingen van Jinc. Jinc is een organisatie die leerlingen op jonge leeftijd laat kennismaken met het bedrijfsleven. Huygens leerlingen volgen een sollicitatietraining 'Solliciteren doe je zo!' ter voorbereiding op het zoeken naar een stage of bijbaan. In de serie workshops van 'Ondernemen doe je zo!' bezoeken leerlingen bedrijven en instanties. Ze maken sterkte-zwakte analyses van bestaande bedrijven en ontwikkelen een eigen ondernemingsplan. In deze projecten ontdekken de leerlingen wat voor beroepen er zijn en welke (sociale) vaardigheden ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.
 

Werkdagen

In leerjaar 1 gaan de leerlingen aan het einde van het schooljaar drie dagen naar Drenthe om het jaar op een leuke manier af te sluiten met verschillende teambuildingsactiviteiten. De leerlingen leren elkaar beter kennen en moeten veel samenwerken.
In leerjaar 2 gaan de leerlingen drie dagen naar Zuid-Limburg. Aansluitend aan de lessen M&M, aardrijkskunde en geschiedenis werken ze daar aan diverse onderwerpen die te maken hebben met de specifieke Limburgse omgeving. De werkdagen zijn onderdeel van het lesprogramma en daarmee verplicht.
In leerjaar 3 gaan de leerlingen een dag naar Walibi. In het examenjaar wordt een stedenreis georganiseerd. Deelname aan deze activiteiten is op inschrijving en dus niet verplicht. 
 
 

projecten