Het kiezen van een juiste school voor uw zoon of dochter is geen makkelijke opgave: er zijn in Amsterdam zoveel scholen om uit te kiezen! Hieronder leest u waarom het Huygens College een geschikte keuze kan zijn.

Het Huygens College is een middelgrote vmboschool (basis, kader en theoretische leerweg) waar iedereen elkaar kent. Er worden twee richtingen aangeboden: 'Economie en Ondernemen' en 'Media, Vormgeving en ICT'.

Wij hebben geen ouderbijdrage; activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het lesprogramma, worden door de school zelf bekostigd met uitzondering van de kampen in de onderbouw en de (optionele) sportklas.

Onze school heeft een uitstekende zorgstructuur waardoor alle leerlingen de begeleiding die zij nodig hebben, kunnen krijgen. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders. Daarnaast krijgen al onze leerlingen een uur extra Nederlands, een uur extra rekenen en een uur huiswerkbegeleiding. Ook bieden wij RT Nederlands, RT Rekenen, faalangst-, ART en Sova trainingen aan.

Naast de verplichte vakken zoals Nederlands, Wiskunde en Mens en Maatschappij besteden wij veel aandacht aan de omgang tussen de leerlingen onderling en aan het ontdekken van talenten. Dit doen wij middels het lesprogramma van de Vreedzame School, de theatervoorstelling ‘Dit is wie wij zijn! en de LOB/PSO lessen: Lessen gericht op de keuze van een vervolgopleiding.

De school is gelegen in het centrum van de stad, waardoor deze goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. 

 

FolderODFolderOD2